09.02.2018

Luuletuste lugemise päev

Etelemiskonkursi "Eesti keele kaunis kõla" lasteaia eelvoorus osales kahes vanusegrupis kokku 29 last. Ürituse eesmärgiks oli tutvustada lastele eesti luulet ja luuletajaid, anda esinemisvõimalusi ja pöörata tähelepanu eesti kultuurile. Õpetajad valisid koostöös lapsega igaühele sobiliku ja meelepärase luuletuse, mida korrati hoolega nädalaid. Luuletuste lugemise päeval tundsid väikesed etlejad ennast kindlat ja esinesid suurepäraselt! Tähelepanelikeks kuulajateks oli žürii: Helen Kena, Leelo Nairismägi, Aime Oll, Evelin Pajo, Leena Ojavee, Heleri Alter, Veera Uudemets. Tublimatest tublimateks valiti nooremas vanuserühmas: Robert Georg Palmistre, Maimu Leene Mõsak, Kerto Kask. Vanemas vanuserühmas paistsid teistes enam silma: Hennriko Jürimets, Mihkel Kalvo, Melinda Männik ja Henri Renar Vaher.

Täname kõiki juhendajaid ja ürituse toetajaid!