05.03.2021

Luuletuste lugemise veebikonkurss "Eesti keele kaunis kõla"

Veebruaris toimus luuletuste lugemise veebikonkursi “Eesti keele kaunis kõla” lasteaia eelvoor. Veebikonkursil osalesid viis rühma, kokku 21 last. Žürii valikul pääsesid Kesklinna eelvooru meie lasteaeda esindama Aron Esper, Mark ja Karli video luuletused.

Kesklinna etlemiskonkursi finalistide hulka aga pääsesid Mark Sipsikute rühmast ja Aron Esper Naerulindude rühmast. Soovime edu meie finalistidele lõppvoorus.

Suur, suur aitäh kõikidele väikestele etlejatele ja nende juhendajatele!