02.07.2019

MANKi projekt!

MANKi PROJEKT: Inimene looduse peeglis

Projekti eesmärk: arendada sotsiaalseid oskuseid noortel vanuses 12 - 18 läbi ühiste seikluskasvatuslike tegevuste eesmärgiga vähendada projektis osalevate noorte nutiseadmete kasutamist.

Projektis on kaasatud noored eesti ja vene rahvusest, sest see aitab meil teineteise kultuuri mõistmises. Me suhtleme ja õpime töötama meeskonnas, õpime arvestama teineteisega ja austama üksteist.

Projekt on suunatud neile noortele, kes tunnevad huvi oma elukeskkonna vastu, oskavad seda väärtustada ja tahavad seda ka teistele näidata. Osalejad õpivad paremini märkama oma elukeskkonna väärtusi, saavad juurde teadmisi tervislikust eluviisist ja tervislikust toitumisest.

Soovime projekti tegevuste käigus saavutada seda, et noored osutaksid suuremat tähelepanu tervislikumale eluviisile (matkamine, nutivaba suhtlus) ja samal ajal õpiksid vähem tekitama kahju elukeskkonnale.

Me lahkume kodust, et töötada ja elada võõras kohas, me räägime oma mõtteid võõrkeeles, mis  näitab juba meie algatusvõimet ja ettevõtlikkust. Sellepärast me planeerisime kaks kohtumist (13.07-18.07 ja 11.08-16.08), et seda võimalust suurendada. 

See projekt on vajalik noortele selleks, et aidata aru saada, kuidas võib suhelda ilma nutiseadmeta, arendada koostöö oskuseid, arendada stressitaluvust, näidata seoseid inimese käitumise ja loodusolude muutuste vahel.

Läbi matkade aidata arendada ellujäämise oskuseid, õpetada looduses käitumist ja looduskaitset. Leida harmooniat iseedaga ja aidata leida vastused sisemise küsimustele. Näidata ja nautida elu ilma nutiseadmeta.