27.04.2021

MEIE LINNAAIANDUSE PROJEKT

MEIE LINNAAIANDUSE PROJEKT - esitasime taotluse ja mei õnnestus sel aastal ka linnaaianduse rajamiseks toetuse saada! Hurraa!

Meie lapsevanem Kätlin Leokin tõi lasteaeda peenarde jaoks koormaaluste kraed, millest saame nüüd hakata kõrgpeenraid looma. Tänu temale on ka meil olemas kõik vajalikud seemned ja rühmade lapsed on juba alustanud nendest taimede ettekasvatamist. SUURED TÄNUD MEIE KÕIGI POOLT!

Palume lapsevanemate abi ja häid mõtteid õueaianduse jaoks. Kui kellegil on üle püsikuid - näiteks rabarber, maasikataimed, murullauk jm, siis võtame lahkelt taimi vastu. Head ideed on ka kasulikud.

Söödavate taimede kasvatamine linnas on muutunud järjest populaarsemaks. Õppeaedade loomise ja arendamise toetamiseks saabus Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile linnaasutustelt tänavu 77 taotlust. Neid pingeritta seades saavutasime 26. koha ja neist rahastuse sai kokku 52 projekti.

Tallinna linnaasutused loovad ja arendavad hoolega õppeaedu.
Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul soovib linn õppeaedade toetamisega soodustada rohelist mõtteviisi ja suurendada keskkonnateadlikkust. „Paljudes linnaasutustes on juba oma õppeaed, kus läbi mitmekesise aiandustegevuse õpitakse tundma linnaloodust ja ümbritsevat maailma, juurutatakse rohelist mõtteviisi ja keskkonnateadlikkust ning soodustatakse tervislikku ja aktiivset eluviisi,“ ütles Klandorf ja lisas, et linnaaiandus aitab arendada ka tänapäeval järjest olulisemaid oskusi, nagu ettevõtlikkus, koostöö ja loovus. „Hea meel on näha, et lisaks 51 varem toetatud õppeaiale saabus 25 taotlust täiesti uue aia rajamiseks.“

Tallinna linna ametiasutused ja nende hallatavad asutused said 15. veebruarini esitada taotlusi õppeaedade rajamiseks, arendamiseks ja keskkonnahariduslike tegevuste läbiviimiseks. Tähtajaks laekunud taotluste hulgas olid õppeaia rajamise ja arendamise projektid 52 lasteaialt, 9 koolilt, 4 noortekeskuselt, 2 muuseumilt ja 2 kutsekoolilt ning ühelt lasteaed-koolilt, kultuuri- ja tegevuskeskuselt, huvikoolilt, raamatukogult ja lastekodult.

Linnaaianduse projektijuht Marina Laidla selgitas, et igale loodavale õppeaiale on lähenetud individuaalselt, arvestades asutuse vajadusi, huvisid ja ruumilist eripära. „Nii soovis mõni asutus alustada oma õppeaia rajamist tagasihoidlikumalt ja mõne peenrakastiga, mõni jällegi mahuka taimekasvatus- ja kastmissüsteemil põhineva õppeaiaga ning mõni näiteks taimede tundmist soodustava tervise- ja seiklusraja rajamisega. Kokkuvõtvalt võib aga öelda, et projektid on muutunud terviklikumaks ja tegevused õppeaedades jätkusuutlikumaks,“ rääkis Laidla.

Uudise rubriigid: