25.11.2016

MEIL ON KADRISANDID KÄINUD!

Taime Lasteaias on välja kujunenud omad traditsioonid. Üheks traditsiooniks on Mardi- ja Kadrisandi päevade tähistamine. 25.novembril oli taas tähistatud Kardipäev! Sellel aastal Kadrisantideks riietusid "Meelespealille" rühma lapsed kes käisid rühmadest läbi Kadrisandi laulu-, tantsude- ja mängudega. Kadrid soovitasid lasteaia lastele ja täiskasvanutele rohkelt õnne, tarkust ja tervist! Tänutäheks heade soovide eest täitus Kadrikorv hea ja paremaga!

В детском саду Тайме сформировались свои традиции. Одной из традиций являются празднования дней Марта и Кадри. 25. ноября вновь отметили День Кадри! В этом году в Кадри нарядились ребята из группы "Meelespealill", которые гуляли по группам с песнями, хороводами, играми и танцами. Кадри побывали в каждой группе и пожелали ребятам и взрослым счастья, мудрости и здоровья!  В благодарность за хорошие пожелания корзина Кадри была наполнена различными сладостями и вкусняшками!