23.03.2018

MÕK

Õppekäik päästjate juurde

22.märtsil käisid Merilõvikese rühma lapsed Nõmme päästekomandos, kus töötab Ilja isa Vitali Abramenko, õppekäigul. Lapsed olid vaimustuses ja neid huvitas kõik – päästeautod, kaater veekogust päästmiseks, päästjate eririietus, kustutusvahendid. Lapsed nägid, kus saavad valves olevad päästjad spordiga tegeleda ja puhata, erilifte ja kuidas päästjad enne väljakutsele sõites riietuvad. Ilja isa rääkis ohtlikest olukordadest, mis võivad tulekahju esile kutsuda. Külastati ohtlike olukordade mini-muuseumi. Lõpuks said kõik lapsed proovida, kui uhke tunne on võimsa päästeauto roolis istuda.