24.05.2017

MÕK – Miksitajad ja Martin-Johannes arvumaal seiklemas

Ilusal kolmapäevasel hommikul kogunesid Miksitajad koos Martin-Johannesega (Persona Dolls), et reisida mõtetes Arvumaale. Martin tuli külla, et õpetada lastele arvu seitset.

Poiss andis lastele mitu ülesannet, et arvu selgeks saada. Koos mängiti läbi arvu-, tähelepanu- ja liikumismänge. Näiteks pidid lapsed kastanitest meisterdama arvu 7, kootöös otsustati kas grupp teeb ühe või mitu seitset. Veel kinnistasid lapsed oma teadmisi läbi tegemise ehk Martin sosistas õpetaja kõrva, mis liigutusi peaksid lapsed tegema. Mängu eesmärk oli liigutust imiteerida 7 korda.

Hiljem kui Martin hakkas koju minema, võttis ta kaasa 7 head mõtet hommiku kohta. Martin on saanud lastele heaks sõbraks. Enne kui Martin suvepuhkusele läheb, lubas ta saata lastele 7 kohta ühe muinasjutu.