10.05.2017

MÕKkuu Tallinna Lasteaed Õunakeses

10.mail algusega 10:30 toimus avatud õuesõppepäev, kuhu ootasime ka vanemaid.

Õuesõppepäev raames toimusid tegevused punktides, mida juhtisid tugispetsialistid - muusikaõpetajad (looduses musitseerimine), liikumisõpetajad (õues liikumine), eripedagoogid ja logopeed (taju, tähelepanu, mõtlemine ja alternatiivkommunikatsioon), vahepunktides said lapsed joonistada ja mängida.

2016-17 õppeaasta üheks eesmärgiks oli regulaarsete õuesõppe tegevuste läbiviimine: õpetaja juhendamisel, seoses sellega tahtsimegi ühise õuesõppepäevaga toetada õuesõppe muutumist regulaarsemaks ning näidata ka vanematele, millised võimalused on erivajadustega lastele õues tegutsemiseks. Rühma ruum ei ole ainus õppe- ja kasvatustöö läbiviimise koht, vaid seda on ka meie õueala, kus on erinevaid võimalusi - mänguväljakud, puud ja põõsad, lillepeenrad, valrjualused ( üks ka koos tahvliga), tasakaalurada jne.

20170510_115450.jpg

Muusikaõpetajad laul päikesest ja vihmast.jpg

Lendevad õhupallid ja sallid.JPG

Kuhu sobib.jpg

Õige ese õigesse korvi.jpg

Tunnetame erinevaid looduslikke materjale.jpg

Tegutsemine liikudes..JPG