23.04.2021

MÕMMIKUD võtavad osa konkursist "Robo-Maagia lasteaias"!

Nad tegid täiesti ise multifilmikese "Kuningapoeg ja printsess!"🐻❤🤖

"ROBO-MAAGIA lasteaias" konkursi eesmärk:
• Konkursi üheks eesmärgiks on ühendada omavahel animatsiooni loomise ja robootikavahendite kasutamise võimalused mängulisel viisil. Suurem eesmärk on näidata, kuidas õppe- kasvatustegevuse erinevaid valdkondi on võimalik lõimida läbi animatsiooni loomise, kasutades seejuures ka robootikavahendeid.
Robootikavahendid annavad rohkelt võimalusi õppetöö rikastamiseks. Robootikavahendite kasutamine õppeprotsessis aitab edendada laste matemaatiliste oskuste, loogilise mõtlemise ja esmaste programmeerimis oskuste omandamist, toetades seejuures ka eesti keele omandamist.
Läbi animatsiooni- multifilmi loomine arendab laste omavahelist suhtlemis oskust ja koostööd. Animatsiooni loomise protsessis toimub loo jutustamine, tegelaste ja dekoratsioonide valmistamine, helindamine ja muusika valik, uue tehnoloogia kasutamine (fotokaamera, statiiv), laste omavaheline suhtlemine ja koostöö, vaatlusoskuste areng, meedia mõistmine.
Aitäh MÕMMIKUD ja õpetaja Liina!

Uudise rubriigid: