23.09.2021

Mähe tee 17 projekteerimistingimuste eelnõu on avalikul väljapanekul

Pirita Linnaosa Valitsus korraldab Mähe tee 17 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 20. septembrist kuni 4. oktoobrini 2021 Pirita Linnaosa Valitsuses (Kloostri tee 6, tuba 128, tööpäevadel).

Võimalusel palume tutvuda materjalidega elektroonilisel teel. Huvitatud isikuil on samal ajavahemikul võimalik  ka kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid esitada. Kui nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Mähe tee 17  kinnistu on elamumaa sihtotstarbega, pindala on 1748 m² ning kinnistul asub abihoone.
Mähe tee 17  paikneb Võsa tee 26 krundi ja lähiala detailplaneeringu alas, milles kavandati kinnistule ehitusõigus üksikelamu ja abihoone püstitamiseks ehitisealuse pindalaga kuni 870 m² ja suletud brutopinnaga kuni 1740 m² ning määrati hoonestusala. Kahekorruselise üksikelamu kõrguseks kavandati 8 m ja katusekaldeks 0 kuni 5 kraadi. Taotluse kohaselt soovitakse kinnistule püstitada üksikelamu, suurendada hoonestusala ning täpsustada detailplaneeringus käsitletud arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi, kavandades üksikelamu kõrguseks 8,8 m ja abihoone kõrguseks 5 m ning katuse kaldeks 0 kuni 10 kraadi. Projekteerimistingimuste taotluse ja eelnõu materjalidega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP011040 Võsa tee 26 krundi ja lähiala detailplaneering (dokumentide nägemiseks peab ID kaardiga sisse logima).

Uudise rubriigid: