23.05.2018

Mai on looduskaitsekuu

Üle kolmekümne aasta on Eestis peetud kevadist looduse tärkamiseaega ehk maikuud looduskaitsekuuks. Käesoleva aasta looduskaitsekuu teemaks on „Terve Eesti“ ning selle raames räägitakse meie looduse tervisest kui ka sellest, kuidas see mõjutab inimese tervist. Looduskaitsekuu algas 13. mail, emadepäeval, mis on ühtlasi looduskaitsepäev, ning lõpeb 5. juunil ehk maailma keskkonnapäeval.

Üle kolmekümne aasta on Eestis peetud kevadist looduse tärkamiseaega ehk maikuud looduskaitsekuuks. Käesoleva aasta looduskaitsekuu teemaks on „Terve Eesti“ ning selle raames räägitakse meie looduse tervisest kui ka sellest, kuidas see mõjutab inimese tervist. Looduskaitsekuu algas 13. mail, emadepäeval, mis on ühtlasi looduskaitsepäev, ning lõpeb 5. juunil ehk maailma keskkonnapäeval.


Looduskaitsekuu raames saab osa võtta mitmetest põnevatest üritustest üle Eesti. Vaata lähemalt Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

Ristiku Põhikoolis on toimunud ja toimub veel õppeaasta lõpuni mitmeid loodustemaatilisi ettevõtmisi. Looduskaitsekuu avaürituseks võib pidada Ristiku Põhikooli tööpüha aktust, sest seal autasustati aasta jooksul edukalt säästliku keskkonna mõtteviisi jälginud klasse.

Vaata pilte siit.

15. mail pidas Ristiku Põhikoolis keskkonnakuu loengu loodusmees ja pedagoog Uku Praks, kes tutvustas ja õpetas Ristiku kooliperele looduses märkama söödavaid ja mittesöödavaid või lausa mürgiseid marju. Suur-suur tänu õpetaja Kai Rahuorule, kes toreda lektori õpilastele kõnelema kutsus.

Vaata pilte siit.

Kuna tamm on looduskaitse tähis, siis 17. mail istutati kooli aeda viis tammeistikut mõeldes nii EV 100. aastapäevale kui looduse hoidmisele.

Vaata lugu siit.

Tänu suurepärasele koostööle Tallinna Looduskaitse Seltsiga on Ristiku Põhikooli õpilased saanud osaleda meie kooli ruumes korraldataval loodusviktoriinil ja õppesõitudel, mis on kindlasti avardanud meie õpilaste silmaringi Eesti loodusest.

Vaata viktoriinilugu siit.

Vaata Muhu õppesõidu lugu siit.

Olulise panuse õpilaste teadlikkuse tõstmisel õiglasest kaubandusest on andnud õpetaja Ave Loigu. Ristiku Põhikool on tänu tema teavitustööle saavutanud õiglase kaubanduse sõbra tunnustuse.

Vaata lugu siit.

Suur-suur tänu õpetaja Ave Loigu mitmekülgsele keskkonnaalasele tegevusele Ristiku Põhikoolis.
24. mail toimub Vabaõhumuuseumis Tallinna koolide joonistusvõistluse „Loodus,rahvas, kultuur” autasustamine. Meie õpilasi juhendas õp. Ingrid Prass.

Ristiku koolis on mai-juuni alati rohkem õuetundide ja looduses käimise aeg olnud ja ka sel aastal on plaanis osaleda erinevates programmides. Suur tänu klassijuhatajatele ja aineõpetajatele, kes õpilaste loodusteadlikkust igati arendavad.
Kokkuvõtteks võib öelda, et looduskaitsekuu annab võimaluse teha teadlikumaid valikuid nii oma tervise kui looduse osas.

Ristiku Põhikooli loodusaineõpetajate nimel õpetaja Mairi Valtin