13.06.2017

Maikuu 2017 haridusjuht ja haridustegu

Maikuu haridusjuhiks 2017 valiti Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi direktor Raino Liblik, kuu haridustegu on Tallinna Lastesõime Hellik projekt „Igale lapsele oma Kaisukalli“.

Raino Liblik on Tallinna Koolijuhtide Ühenduse uue esimehena koolijuhtide ja koolide esindamisel väga aktiivne, nõudlik ja koostöövalmis. Haridusamet loodab ja usub, et oma pühendunud eestvedamisega suudab Raino Liblik ühendada rohkem juhte ja arendada koostööd haridusametiga järgmisele tasemele.

Tallinna Lastesõime Hellik projekti „Igale lapsele oma Kaisukalli“ idee tuli Mummude rühma lapsevanematelt. Iga perekond meisterdas koos lapsega kaisuka, mis on turvaelemendiks lapsele lastesõimes oleku ajal, kui vanemaid ei ole. Kaisukatele pandi nimed ja korraldati Kaisukallide tutvumispidu. Kaisukad said osalejaks nii laste õppimisel-kasvamisel kui aitasid neil ka uinuda. Tagasiside lastevanematelt oli väga positiivne – kaisukallide töötuba liitis lapsevanemaid ja tekkis juurde uusi sõpru. Lasteaed korraldas tänuõhtu, kus tunnustas Mummude rühma vanemaid toreda mõtte ja teostuse eest.

Tunnustusi „Kuu haridustegu“ ja „Kuu haridusjuht“ hakkas Tallinna Haridusamet välja andma jaanuarist 2017, et märgata ja väärtustada haridusasutuste juhtide tööd ning silmapaistvaid haridustegusid.

Mais esitati tunnustamiseks üheksa haridusjuhti ning kolm haridustegu. Läbivateks märksõnadeks olid MÕK-kuu tegevustes osalemine, HEV lapsed, ETNO projekt, toetus, partnerlus koostöös, professionaalne tegutsemine. 

„Kuu haridusjuht“ nominendid

  • Tiina Lall (Tallinna Lasteaia Kikas direktor) oli aktiivne ETNO projekti töögrupi tegutseja. Ta aitas luua riiete mudeleid ning tema juhendamisel õppisid lapsed kuduma mälestuste triibuvaipu. Tiina Lalli eestvedamisel oli Kikase meeskond eestvedajaks ETNO piduliku lõpetamise programmi ettevalmistamisel, ETNO teemaliste ürituste korraldamisel piirkonna juhtidele ja lastele ning aktiivne MÕK-kuu tegemistes (MÕK – muutunud õpikäsitus).

  • Ülle Mihhailova (Tallinna Tammetõru Lasteaia direktor) MÕK-ib hooga, oma pühendunud eestvedamisega ja positiivse energiaga on ta nakatanud nii lapsed, personali, lapsevanemad kui ka Mustamäe lasteaedade juhid.

  • Aita Saar (Tallinna Luha Lasteaia direktor) on täpne, innovaatiline ja suurepärane meeskonna juht, kelle juhitav lasteaed on iga-aastaselt pälvinud tunnustusi erinevatel konkurssidel osalemiste eest. Lasteaias rakendatakse lapsest lähtuvat õppemetoodikat, toimib koostöö lastevanematega. Samuti toetab Aita Saar õpetajaid erinevate arenguvõimaluste kasutamisel ja julgustab võtma vastutust. Kõige selle kõrvalt jõuab ta olla mentoriks Pelguranna Lasteaia juhile.

  • Reelika Täht (Pelguranna Lasteaia direktor) on uue alustava juhina juba jõudnud oma meeskonnaga aktiivselt osaleda MÕK- kuu tegemistes ning saanud selle eest ka tunnustatud.

  • Alevtina Polištšuk’i (Tallinna Kadaka Põhikooli direktor) eestvedamisel osales kool aktiivselt haridusameti korraldatud personaliprojektis ja MÕK-kuu üritustel ning panustas edukalt linna mentorprogrammi.

  • Õnnela Leedo-Küngas’e (Ehte Humanitaargümnaasiumi direktor) algatusel ja eestvedamisel osales kool aktiivselt Nutikuu ja MÕK-kuu üritustel.

  • Sirli Väinsar (Tallinna Tondi Põhikooli direktor) on toetav ja hoolitsev direktor oma töötajate ja HEV-õpilaste jaoks.

  • Ene Saar (Tallinna Reaalkooli direktor) leiab jätkuvalt võimalusi aineolümpiaadide korraldamisel vastu võtta õpilasi oma koolis. Tunnustame kooli sellise vastutuse võtmise eest. Esiletõstmist väärib ka koolipoolne suurpärane korraldustöö.

„Kuu haridustegu“ nominendid

  • Mustamäe lasteaedade VI laulupeoke „Siin on hea...“, mis toimus Tallinna Liivaku Lasteaia eestvedamisel. Mustamäe lasteaedade traditsioonilise laulupeo ideeks on tutvustada juba varakult laulupeo traditsioone: rongkäik puhkpillimuusika saatel, laulupeo tuli, ühislaulmine dirigendi juhendamisel, ilusates rahvarõivastes esinemine. Rahvarõivaste kandmise traditsioonid on üks osa teadmistest, mida lastele edasi anda. Lapsed õppisid ühislaulmiseks selgeks 10 laulu ja kaasa laulis 200 mudilast.

  • Tallinna 21. Kool osales ainsa koolina rahvusvahelises suurprojektis „Lillefestival 2017“. Festivali aed rajati Tornide väljakule 16.-18. mail. Kooli teemaks oli kujundada „Ühevärviline aed“. Detailplaneering ja joonised kavandati arhitektuuri edasi õppida soovivate abiturientide ühistööna ning taimestiku valikul olid olulised teadmised maastikuarhitektuurist ja kunstist. Bioloogiateadmisi kasutades tuli teha sobivate taimede valik, arvestada istutuskaugusega ja kavandada kogu istutusprotsess. Ettevõtlike noorte, klassijuhataja Ingrid Paggi, õpetaja Riina Otsuse, paljude lastevanemate ja kooli toetusel säilib mälestus Lillefestivalist Kuldses raamatus. Kauneid meistriteoseid saab külastada augustikuu lõpuni.

 

Uudise rubriigid: