23.04.2018

Maikuu lõpuni saab esitada Tallinna aasta õppija kandidaate

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras (ETKA Andras) kutsub üles esitama aasta õppija kandidaadiks inimesi, kes on täiskasvanuna jätkanud katkenud haridusteed, osalenud täienduskursustel või omandanud uue eriala. Kandidaate saab esitada mai lõpuni.

Uuesti õppima asumine nõuab täiskasvanult sisemist motivatsiooni ja enesekindlust ning igapäevase elu kõrvalt on see suur väljakutse. Siiski leiavad paljud jõu ning aja, et takistuste kiuste uuesti õpinguid alustada.

Tanel Padar, kes samuti oma haridusteed jätkas, kutsub üles täiskasvanud õppijaid tunnustama. „Hindan täna veel rohkem neid inimesi, kes on õpingud taas ette võtnud. See nõuab eneseületust, kuid annab hiljem elus oluliselt suurema valiku- ja tegutsemisvabaduse. Mäletan selgelt kui raske oli alguses õppida uuesti õppima ja kui loomulik see nüüd tundub. Täna on õppimine minu jaoks kui uus meelelahutus,” sõnas Padar.

Konkurssi korraldava ETKA Andras Tallinna TÕN koordinaatori Viivi Loki sõnul innustab õppijate eeskuju ka teisi. „Elu näitab, et tunnustuse saanud õppijate lood on olnud paljudele inimestele julgustuseks ja innustuseks, et jätkata poolelijäänud õpinguid või alustada täiesti uue eriala omandamist,“ sõnas Lokk.

Kandidaate saab esitada 31. maini 2018 veebilehel www.jällekooli.ee.

Aasta õppijaks esitatud kandidaatide seast valib žürii 16 kandidaati, kes pääsevad rahvahääletusele ning kõik inimesed saavad septembris anda hääle oma lemmiku poolt.

Andras kutsub märkama ja tunnustama ka täiskasvanute koolitajaid,  õppijasõbralikke tööandjaid ja õpitegusid. Kandidaate saab esitada lehel www.andras.ee.

Aasta õppija, rahvalemmiku ja teiste tiitlite võitjad kuulutatakse välja 19. oktoobril täiskasvanud õppija nädala (TÕN) avaüritusel. 

Lisainfo:

Viivi Lokk
Juhtivspetsialist
Hariduskorralduse osakond
Tallinna Haridusamet
6404549, 5201284
viivi.lokk@tallinnlv.ee 

Uudise rubriigid: