30.04.2021

Maikuu üritused.

7.05. - Emadepäev.

14.05. - Loomingu töötuba „Kingitus kooliminejatele“.

Kooliminejate lasteaia lõpupidu:

20.05. – Kelluke rühm,

27.05. – Pääsuke rühm

28.05. - Аsfaldijoonistuste konkurss „Tere suvi!“

Lastevanematega arenguvestlused (tarviduse järgi)

Kevadtalgud.

Hoolekogu.