05.06.2017

Mais toimetati Tallinna kainestusmajja 426 inimest

Tallinna kainestusmaja teatel toimetati mais kainerisse 426 isikut.

Kainerisse toimetatutest oli naisi kokku 47 ja mehi 379. Kainestusmaja kambrites kainenes 228 venelast, 175 eestlast, 15 soomlast ja 8 teiste riikide kodanikku (Lätist, Rootsist, Leedust, Ukrainast, Prantsusmaalt ja Vene Föderatsioonist).

Kainestusmajja sattus 2 narkojoobes ning 137 kindla elukohata isikut. Meditsiinilist abi vajas 20 isikut.