02.03.2015

Majandusakadeemia 10. märts 2015

Loeng "Varjatud mõjumehhanismid personalivalikus" 10. märtsil 2015 kell 10.00-12.00 TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3.

Loengusarja korraldab Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tartu Ülikooli Tallinna esindusega.
Majandusakadeemia 2015 loengu "Varjatud mõjumehhanismid personalivalikus " lektoriks on Pille Mõtsmees, kes õpetab Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas personali juhtimist ja uurib töötajate ametialast mobiilsust.

Loengus tuleb juttu sellest, mida huvitavat personalivalikus toovad välja uuringud, teoreetilised käsitlused ja praktikud. Muuhulgas räägitakse lahti seosed selliste mõistetega nagu isikutaju, kognitiivne dissonants, stereotüübid ja diskrimineerimine.

Loeng on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine.   Registreerumine on lõppenud. Kohad täis!

Lisainfo:      

Krista Kink                            
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee                            
Tel: 640 4225            

Aire Luts-Vähejaus                           
Tartu Ülikooli Tallinna esindus                                 
E-post: aire.luts-vahejaus@ut.ee                                       
Tel: 737 6604            

„Majandusakadeemia 2015“ on majandusalaseid teadustöid tutvustav teemahommikuformaadis loengust ja arutelust koosnev sari. Sarja eesmärgiks on tutvustada majandusalaseid teadusuuringuid ning näidata nende toetavat ja abistavat rolli majanduskeskkonna, ettevõtluse ja ettevõtlusoskuste arendamisel. 

Uuringuid tutvustavatele ettekannetele ja neile järgnevate arutelude keskseks teemaks on nende võimalik mõju ettevõtlusele, kuulajate majandusalaste teadmiste avardamise kaudu ettevõtlusoskuste parandamine ning teadmistepõhise ettevõtluskeskkonna arenemise ja innovaatiliste lahenduste rakendamise toetamine. Uuringute ja teadustööde tulemuste tutvustamisega avalikkusele soovime arendada diskussiooni erinevate osapoolte vahel.