02.04.2015

Majandusakadeemia 14. aprillil

Loeng "Kas ja kuidas Eesti organisatsioonid oma töötajate tegevust reguleerivad?" 14. aprillil 2015 kell 10.00-12.00 TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3.

Loengusarja korraldab Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tartu Ülikooli Tallinna esindusega.

Majandusakadeemia 2015 loengu "Kas ja kuidas Eesti organisatsioonid oma töötajate tegevust reguleerivad? " lektoriks on professor Maaja Vadi.

Organisatsioone luuakse eesmärkide saavutamiseks ning selle saavutamiseks korrastatakse inimeste käitumist ja suhteid. Üheks korrastamise võimaluseks on reeglite ja normide kujundamine ning nendega tagatakse tegevuse täpsus ühelt poolt, kuid teiselt poolt, vähendatakse töötajate vabadust ja initsiatiivi.
Eesti osas selgub, et:

  • reguleerimist rakendatakse ohtrasti;
  • reguleerimisega püütakse tagada töötajate lojaalsust;
  • juhid ja töötajad saavad reguleerimisest erinevalt aru;
  • Eesti sarnaneb reguleerimise osas teistele endistele sotsialismimaadele.

Nende tõsiasjade valguses tuleks mõelda, milline on tegelik reguleerimise vajadus ja kuidas seda organisatsioonis juhtida. Seda saab loengul lahti mõtestada minijuhtumite arutamisega.

Maaja Vadi on Tartu Ülikooli juhtimise professor. Ta on käsitlenud organisatsioonikäitumise, organisatsioonikultuuri ja müügisuhtlemise probleeme teaduslikes uurimustes ning õppetöös. Maaja Vadi on paljude organisatsiooni temaatikat käsitlevate raamatute autor. Viinud läbi mitmeid müügisuhtlus- ja juhtimiskoolitusi ning konsulteerinud ettevõtteid Eestis, Leedus, Lätis, Jaapanis, Sloveenias, Islandil, Prantsusmaal, Rootsis, Soomes ja Venemaal. 

Loeng on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine.    

Registreerumisvorm

Lisainfo:      

Krista Kink                            
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee                            
Tel: 640 4225            

Aire Luts-Vähejaus                           
Tartu Ülikooli Tallinna esindus                                 
E-post: aire.luts-vahejaus@ut.ee                                       
Tel: 737 6604    

„Majandusakadeemia 2015“ on majandusalaseid teadustöid tutvustav teemahommikuformaadis loengust ja arutelust koosnev sari. Sarja eesmärgiks on tutvustada majandusalaseid teadusuuringuid ning näidata nende toetavat ja abistavat rolli majanduskeskkonna, ettevõtluse ja ettevõtlusoskuste arendamisel. 

Uuringuid tutvustavatele ettekannetele ja neile järgnevate arutelude keskseks teemaks on nende võimalik mõju ettevõtlusele, kuulajate majandusalaste teadmiste avardamise kaudu ettevõtlusoskuste parandamine ning teadmistepõhise ettevõtluskeskkonna arenemise ja innovaatiliste lahenduste rakendamise toetamine. Uuringute ja teadustööde tulemuste tutvustamisega avalikkusele soovime arendada diskussiooni erinevate osapoolte vahel.