30.01.2015

Majandusakadeemia

Kuidas lahendada probleeme nii, et see oleks lõbus ja tõhus? Ülevaade loovustehnikatest

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tartu Ülikooli Tallinna esindusega kutsub osalema loengusarja "Majandusakadeemia 2015" loengus 10. veebruaril 2015 kell 10.00-12.00 TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3.

Lektor Elina Kallas on Tartu Ülikooli ettevõtluse lektor, kaitsnud TÜ majandusteaduskonnas doktorikraadi organisatsioonikultuuri teemal. Ta on töötanud personalijuhina (Enics Eesti AS, Regio AS, éolane Tallinn) ja tegutsenud samaaegselt ka koolitajana organisatsioonikultuuri, motiveerimise ja juhtimisoskuste teemadel.

Selle aasta alguses ilmunud raamatu “Loovustehnikad. 99 viisi ideede leidmiseks” autor Elina Kallas räägib loovusest ja loovustehnikatekst. Loova mõtlemise ergutamiseks on abiks loovustehnikate tundmine ja nende kasutamine probleemide lahendamiseks, ideede genereerimiseks ja hindamiseks. Loovustehnikad on kogum põnevaid ja kohati ebatavalisi võtteid, mille kasutamine võimaldab esile tuua divergentset ehk „kastist välja“ mõtlemist.
Räägime loovuse avaldumist takistavatest ja soodustavatest teguritest ning loovuse kujundamisest organisatsioonis ja meeskonnas. Esitlusele tulevad põnevamad loovustehnikad, mis aitavad käivitada loovmõtlemist ja genereerida ideid.

Registreerumine on lõppenud. KOHAD TÄIS!

Lisainfo:      

Krista Kink                            
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee                            
Tel: 640 4225            

Aire Luts-Vähejaus                           
Tartu Ülikooli Tallinna esindus                                 
E-post: aire.luts-vahejaus@ut.ee                                       
Tel: 737 6604            

„Majandusakadeemia 2015“ on majandusalaseid teadustöid tutvustav teemahommikuformaadis loengust ja arutelust koosnev sari. Sarja eesmärgiks on tutvustada majandusalaseid teadusuuringuid ning näidata nende toetavat ja abistavat rolli majanduskeskkonna, ettevõtluse ja ettevõtlusoskuste arendamisel. 

Uuringuid tutvustavatele ettekannetele ja neile järgnevate arutelude keskseks teemaks on nende võimalik mõju ettevõtlusele, kuulajate majandusalaste teadmiste avardamise kaudu ettevõtlusoskuste parandamine ning teadmistepõhise ettevõtluskeskkonna arenemise ja innovaatiliste lahenduste rakendamise toetamine. Uuringute ja teadustööde tulemuste tutvustamisega avalikkusele soovime arendada diskussiooni erinevate osapoolte vahel.