06.01.2015

Majandusakadeemia loeng "Eesti majanduse ees seisvad väljakutsed"

Majandusakadeemia esimeses loengus 13. jaanuaril kell 10.00-12.00 Tartu Ülikooli Tallinna esinduses, Teatri väljak 3, esineb professor Raul Eamets.

Juttu tuleb Eesti eelarvepoliitikast, sh maksusüsteem, tööjõu tootlikkusest ning tööjõu väljarändest, samuti kiiresti muutuvast väliskeskkonnast ja Venemaa mõjudest Eesti majandusele.

Loeng on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine.              

Registreerimisvorm           

Lisainfo:      

Krista Kink                            
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee                            
Tel: 640 4225            

Aire Luts-Vähejaus                           
Tartu Ülikooli Tallinna esindus                                 
E-post: aire.luts-vahejaus@ut.ee                                       
Tel: 737 6604            

„Majandusakadeemia 2015“ on majandusalaseid teadustöid tutvustav teemahommikuformaadis loengust ja arutelust koosnev sari. Sarja eesmärgiks on tutvustada majandusalaseid teadusuuringuid ning näidata nende toetavat ja abistavat rolli majanduskeskkonna, ettevõtluse ja ettevõtlusoskuste arendamisel. 

Uuringuid tutvustavatele ettekannetele ja neile järgnevate arutelude keskseks teemaks on nende võimalik mõju ettevõtlusele, kuulajate majandusalaste teadmiste avardamise kaudu ettevõtlusoskuste parandamine ning teadmistepõhise ettevõtluskeskkonna arenemise ja innovaatiliste lahenduste rakendamise toetamine. Uuringute ja teadustööde tulemuste tutvustamisega avalikkusele soovime arendada diskussiooni erinevate osapoolte vahel.