01.04.2016

Majandusakadeemia loeng "Ettevõtluskeskkonna kvaliteedi võrdlev hindamine ja Eesti positsioon"

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tartu Ülikooli Tallinna esindusega kutsub osalema loengusarja "Majandusakadeemia 2016" loengus 12. aprillil 2016 kell 10.00-12.00 TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3.

Majandusakadeemia 2016 loengu „Ettevõtluskeskkonna kvaliteedi võrdlev hindamine ja Eesti positsioon" lektoriks on TÜ majanduspoliitika professor Jüri Sepp, TÜ majanduspoliitika professor. Ta on olnud Eesti Panga nõukogu liige, Eesti Majandusteaduse Seltsi president ning TÜ majandusteaduskonna dekaan.

Loengus tulevad käsitlemisele majandusarengu põhitegurid ja -tingimused sellisena nagu erinevad rahvusvahelised institutsioonid (Maailma majandusfoorum, Maailmapank, OECD, ÜRO jt) on neid pidanud vajalikuks ja suutnud empiiriliselt riigiti hinnata. Kesksel kohal on konkurentsivõime ja inimarengu indeksid, mida täiendavad keskkonna motivatsioonilist aspekti rõhutavad majandus- ja ettevõtlusvabaduse mõõdikud. Loomulikult huvitab meid kõigil juhtudel nii Eesti üldine positsioon maailmas kui ka tema erilised tugevused ja nõrkused.

Loeng on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine.    

 

Lisainfo:      

Krista Kink                            
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee                            
Tel: 640 4225            

Aire Luts-Vähejaus                           
Tartu Ülikooli Tallinna esindus                                 
E-post: aire.luts-vahejaus@ut.ee                                       
Tel: 737 6604            

„Majandusakadeemia 2016“ on majandusalaseid teadustöid tutvustav teemahommikuformaadis loengust ja arutelust koosnev sari. Sarja eesmärgiks on tutvustada majandusalaseid teadusuuringuid ning näidata nende toetavat ja abistavat rolli majanduskeskkonna, ettevõtluse ja ettevõtlusoskuste arendamisel.

Uuringuid tutvustavatele ettekannetele ja neile järgnevate arutelude keskseks teemaks on nende võimalik mõju ettevõtlusele, kuulajate majandusalaste teadmiste avardamise kaudu ettevõtlusoskuste parandamine ning teadmistepõhise ettevõtluskeskkonna arenemise ja innovaatiliste lahenduste rakendamise toetamine. Uuringute ja teadustööde tulemuste tutvustamisega avalikkusele soovime arendada diskussiooni erinevate osapoolte vahel.