27.10.2015

Majandusakadeemia loeng "Isikuandmete majandus"

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tartu Ülikooli Tallinna esindusega kutsub osalema loengusarja "Majandusakadeemia 2015" loengus 10. novembril 2015 kell 10.00-12.00 TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3.

Majandusakadeemia 2015 loengu "Isikuandmete majandus" lektoriks on Tanel Mällo.

Üksikisikute genereeritud andmed on kujunenud tänase majanduse oluliseks komponendiks, paljude teenusepakkujate kriitiliseks ressursiks. Isikustatud andmed on ühtaegu väärtuslik kaup, majanduslikku vereringet käigus hoidev tegur ning samal ajal osa iga turuosalise identiteedist. Loengus käsitleme trende üksikisiku andmete kasutamises äritehingutes nii ettevõtete kui üksikisikute endi poolt.

Lektor: Tanel Mällo töötab Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas digitaalse käitumise teadurina.

Loeng on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine. 

Alates 2015/2016. õppeaastast saavad kõik, kes on osalenud vähemalt kuuel majandusakadeemia loengul Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse.

Lisainfo:      

Krista Kink                            
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee                            
Tel: 640 4225            

Aire Luts-Vähejaus                           
Tartu Ülikooli Tallinna esindus                                 
E-post: aire.luts-vahejaus@ut.ee                                       
Tel: 737 6604            

„Majandusakadeemia 2015“ on majandusalaseid teadustöid tutvustav teemahommikuformaadis loengust ja arutelust koosnev sari. Sarja eesmärgiks on tutvustada majandusalaseid teadusuuringuid ning näidata nende toetavat ja abistavat rolli majanduskeskkonna, ettevõtluse ja ettevõtlusoskuste arendamisel.

Uuringuid tutvustavatele ettekannetele ja neile järgnevate arutelude keskseks teemaks on nende võimalik mõju ettevõtlusele, kuulajate majandusalaste teadmiste avardamise kaudu ettevõtlusoskuste parandamine ning teadmistepõhise ettevõtluskeskkonna arenemise ja innovaatiliste lahenduste rakendamise toetamine. Uuringute ja teadustööde tulemuste tutvustamisega avalikkusele soovime arendada diskussiooni erinevate osapoolte vahel.