27.09.2016

Majandusakadeemia loeng "Kuidas luua sõnumeid, mida pannakse tähele ja mõistetakse?"

11. oktoobril 2016 kell 10.00-12.00 TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3.

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tartu Ülikooli Tallinna esindusega kutsub osalema loengusarja "Majandusakadeemia 2016" loengus 11. oktoobril 2016 kell 10.00-12.00 TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3.

Majandusakadeemia 2016 loengu „ Kuidas luua sõnumeid, mida pannakse tähele ja mõistetakse?" lektoriks on Tiiu Taur.

Meid ümbritsevad igapäevaselt sajad, kui mitte isegi tuhanded sõnumid. Milliseid neist me ise paneme tähele? Kuidas me neid mõistame? Kuidas oma sõnumiga pälvida tähelepanu ja kuidas meid mõistetakse? Need on küsimused, millele täpseid vastuseid leida pole lihtne, kuid kusagilt tuleb alustada ja 11. oktoobril pakub Tartu Ülikool koostöös Tallinna Ettevõtlusametiga selleks hea võimaluse. 

Loeng on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine.    

Loengumaterjalid:

Kuidas luua sõnumeid, mida pannakse tähele ja mõistetakse? lektor Tiiu Taur

Rohkem infot sügishooaja koolituste kohta Tallinna Ettevõtlusameti koolituste rubriigist.

Lisainfo:      

Krista Kink                            
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee                            
Tel: 640 4225            

Mai Olde                       
Tartu Ülikooli Tallinna esindus                                 
E-post: mai.olde@ut.ee                                      
Tel: 737 6604            

„Majandusakadeemia 2016“ on majandusalaseid teadustöid tutvustav teemahommikuformaadis loengust ja arutelust koosnev sari. Sarja eesmärgiks on tutvustada majandusalaseid teadusuuringuid ning näidata nende toetavat ja abistavat rolli majanduskeskkonna, ettevõtluse ja ettevõtlusoskuste arendamisel.

Uuringuid tutvustavatele ettekannetele ja neile järgnevate arutelude keskseks teemaks on nende võimalik mõju ettevõtlusele, kuulajate majandusalaste teadmiste avardamise kaudu ettevõtlusoskuste parandamine ning teadmistepõhise ettevõtluskeskkonna arenemise ja innovaatiliste lahenduste rakendamise toetamine. Uuringute ja teadustööde tulemuste tutvustamisega avalikkusele soovime arendada diskussiooni erinevate osapoolte vahel.