27.12.2016

Majandusakadeemia loeng "Müüt paindlikest töösuhetest. Kui palju paindlikkust saab ja peab tööandja tagama?"

10. jaanuaril 2017 kell 10.00-12.00 TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3. Registreerumine loengule on avatud.

Jube homme Tallinna Majandusakadeemia loeng „ Müüt paindlikest töösuhetest. Kui palju paindlikkust saab ja peab tööandja tagama?"
Suure huvi tõttu kolisime loengusuuremasse saali (Teatri väljak 3, saal 211) – veel jõuad liituda!

Uuest aastast on  Majandusakadeemia loengute info ka Facebooki event`idena Tallinna Ettevõtlusameti Facebooki lehelt ürituste alt leitavad.

Esimese loengu info siin: https://www.facebook.com/events/158726634612814/

Pane ennast kirja! Loeng on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine.    

 

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tartu Ülikooli Tallinna esindusega kutsub osalema loengusarja "Majandusakadeemia 2017" loengus 10. jaanuaril 2017 kell 10.00-12.00 TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3.

Majandusakadeemia 2017 loengu „ Müüt paindlikest töösuhetest. Kui palju paindlikkust saab ja peab tööandja tagama?" lektoriks on prof. dr. Gaabriel Tavits.

Nii ettevõtluses kui ka töösuhetes on palju räägitud uutest töö tegemise vormidest. Oluline võtmesõna on paindlikkus töösuhetes. 2016. aastal valmis rahvusvaheliselt kolm uuringut, milles rõhutatakse paindlike töösuhete olulisust ja analüüsitakse nimetatud töö tegemise vormide õiguslikku reguleerimist. igapäevastes töösuhetes siiski väga palju paindlikkust ei esine. Tööandja jaoks on põhiliseks probleemiks, kas tema saab paindlikkust töösuhetes tagada ning kas ta peab seda tegema? Kas paindlikud töösuhted on üksnes müüt, mis enamikke tööandjaid ei puuduta? 

Lisainfo:      

Krista Kink                            
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee                            
Tel: 640 4225            

Mai Olde                          
Tartu Ülikooli Tallinna esindus                                 
E-post: mai.olde@ut.ee                                      
Tel: 737 6604            

„Majandusakadeemia 2017“ on majandusalaseid teadustöid tutvustav teemahommikuformaadis loengust ja arutelust koosnev sari. Sarja eesmärgiks on tutvustada majandusalaseid teadusuuringuid ning näidata nende toetavat ja abistavat rolli majanduskeskkonna, ettevõtluse ja ettevõtlusoskuste arendamisel.

Uuringuid tutvustavatele ettekannetele ja neile järgnevate arutelude keskseks teemaks on nende võimalik mõju ettevõtlusele, kuulajate majandusalaste teadmiste avardamise kaudu ettevõtlusoskuste parandamine ning teadmistepõhise ettevõtluskeskkonna arenemise ja innovaatiliste lahenduste rakendamise toetamine. Uuringute ja teadustööde tulemuste tutvustamisega avalikkusele soovime arendada diskussiooni erinevate osapoolte vahel.