24.10.2016

Majandusakadeemia loeng „Teaduse rahastamine kui takistus teadlaste ja ettevõtjate koostööle Eestis"

8. novembril 2016 kell 10.00-12.00 TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3.

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tartu Ülikooli Tallinna esindusega kutsub osalema loengusarja "Majandusakadeemia 2016" loengus 8. novembril 2016 kell 10.00-12.00 TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3.

Majandusakadeemia 2016 loengu „Teaduse rahastamine kui takistus teadlaste ja ettevõtjate koostööle Eestis" lektoriks on professor Kadri Ukrainski.

Eesti ettevõtete ja ülikoolide innovatsioonialane koostöö on rahvusvahelises võrdluses madal. Eesti on selles osas olnud aastaid Euroopa Liidus viimaste seas. Madala koostöö põhjustena on toodud välja kultuurilisi, organisatsioonilisi, teadmuse spetsialiseerumise erinevusi siinsete ettevõtete ja ülikoolide vahel, aga samuti ka ettevõtetepoolseid madalaid investeeringuid teadus- ja arendustegevusse. Loengus selgitatakse, kuidas teaduse rahastamisviiside eripärad Eestis ning neist tulenevad stiimulid teadlaste tegevuse kujundajatena on üheks oluliseks teguriks, mis takistab ettevõtete ja ülikoolide innovatsioonialast koostööd. 

Loeng on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine.    

Rohkem infot sügishooaja koolituste kohta Tallinna Ettevõtlusameti koolituste rubriigist.

Lisainfo:      

Krista Kink                            
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee                            
Tel: 640 4225            

Mai Olde                         
Tartu Ülikooli Tallinna esindus                                 
E-post: mai.olde@ut.ee                                        
Tel: 737 6604            

„Majandusakadeemia 2016“ on majandusalaseid teadustöid tutvustav teemahommikuformaadis loengust ja arutelust koosnev sari. Sarja eesmärgiks on tutvustada majandusalaseid teadusuuringuid ning näidata nende toetavat ja abistavat rolli majanduskeskkonna, ettevõtluse ja ettevõtlusoskuste arendamisel.

Uuringuid tutvustavatele ettekannetele ja neile järgnevate arutelude keskseks teemaks on nende võimalik mõju ettevõtlusele, kuulajate majandusalaste teadmiste avardamise kaudu ettevõtlusoskuste parandamine ning teadmistepõhise ettevõtluskeskkonna arenemise ja innovaatiliste lahenduste rakendamise toetamine. Uuringute ja teadustööde tulemuste tutvustamisega avalikkusele soovime arendada diskussiooni erinevate osapoolte vahel.