28.01.2016

Majandusakadeemia loeng "Tööjõud ettevõtete innovaatilisust, konkurentsivõimet ja tootlikkust määrava tegurina"

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tartu Ülikooli Tallinna esindusega kutsub osalema loengusarja "Majandusakadeemia 2016" loengus 9. veebruaril 2016 kell 10.00-12.00 TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3.

Majandusakadeemia loengu "Tööjõud ettevõtete innovaatilisust, konkurentsivõimet ja tootlikkust määrava tegurina" lektor on Jaan Masso, PhD ökonomeetria vanemteadur majandusteaduskonnas. Tema peamisteks teadus- ja uurimisvaldkondadeks on tööjõu nõudlus, firmade demograafia, rakenduslik mikroökonomeetria, innovatsioonide mõju ettevõtete majandustegevusele ja uurimis- ning arendustegevuse statistika.

Loeng on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine.

Registreerimisvorm

Lisainfo:      

Krista Kink                            
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee                            
Tel: 640 4225            

Aire Luts-Vähejaus                           
Tartu Ülikooli Tallinna esindus                                 
E-post: aire.luts-vahejaus@ut.ee                                       
Tel: 737 6604            

„Majandusakadeemia 2016“ on majandusalaseid teadustöid tutvustav teemahommikuformaadis loengust ja arutelust koosnev sari. Sarja eesmärgiks on tutvustada majandusalaseid teadusuuringuid ning näidata nende toetavat ja abistavat rolli majanduskeskkonna, ettevõtluse ja ettevõtlusoskuste arendamisel.

Uuringuid tutvustavatele ettekannetele ja neile järgnevate arutelude keskseks teemaks on nende võimalik mõju ettevõtlusele, kuulajate majandusalaste teadmiste avardamise kaudu ettevõtlusoskuste parandamine ning teadmistepõhise ettevõtluskeskkonna arenemise ja innovaatiliste lahenduste rakendamise toetamine. Uuringute ja teadustööde tulemuste tutvustamisega avalikkusele soovime arendada diskussiooni erinevate osapoolte vahel.