25.04.2016

Majandusakadeemia loeng "Uuematest trendidest ja võimalustest turunduses"

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tartu Ülikooli Tallinna esindusega kutsub osalema loengusarja "Majandusakadeemia 2016" loengus 10. mail 2016 kell 10.00-12.00 TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3.

Loengu "Uuematest trendidest ja võimalustest turunduses" lektor on Tanel Mehine, MA, majandusteaduskonna doktorant ning turunduse õppetooli assistent. Tema uurimisvaldkonnad on turundusmeetmestik, hinnakujundus, internetiturundus ja reklaam.

Loengus tuleb juttu emotsioonide tekitamisest, mõõtmisest ja kasutamisest turunduses.

Kui tuju ja emotsioonid mõjutavad ostmist, siis millised on võimalused mõjutada kliendi tuju ja emotsioone? 
Tutvume uuemate teadusuuringutega ja kaasajastame oma teadmisi, kuidas erinevad tegurid – helid, valgus, lõhn, kauba väljapanek, „kollased hinnasildid“, reklaamplakatid, teised ostjad, personal, jmt  tegelikult  tarbijakäitumist mõjutavad. 
Kiikame ka korra internetti, kuidas seal tarbijapsühholoogiaga on.

Loengumaterjalid:

Uuematest trendidest ja võimalustest turunduses, Tanel Mehine

Lisainfo:      

Krista Kink                            
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee                            
Tel: 640 4225            

Aire Luts-Vähejaus                           
Tartu Ülikooli Tallinna esindus                                 
E-post: aire.luts-vahejaus@ut.ee                                       
Tel: 737 6604            

„Majandusakadeemia 2016“ on majandusalaseid teadustöid tutvustav teemahommikuformaadis loengust ja arutelust koosnev sari. Sarja eesmärgiks on tutvustada majandusalaseid teadusuuringuid ning näidata nende toetavat ja abistavat rolli majanduskeskkonna, ettevõtluse ja ettevõtlusoskuste arendamisel.

Uuringuid tutvustavatele ettekannetele ja neile järgnevate arutelude keskseks teemaks on nende võimalik mõju ettevõtlusele, kuulajate majandusalaste teadmiste avardamise kaudu ettevõtlusoskuste parandamine ning teadmistepõhise ettevõtluskeskkonna arenemise ja innovaatiliste lahenduste rakendamise toetamine. Uuringute ja teadustööde tulemuste tutvustamisega avalikkusele soovime arendada diskussiooni erinevate osapoolte vahel.