05.01.2016

Majandusakadeemia loeng "Virtuaal- ja kaugtöö – kas nad ikka töötavad kui ma neid ei näe (kontoris)?"

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tartu Ülikooli Tallinna esindusega kutsub osalema loengusarja "Majandusakadeemia 2016" loengus 12. jaanuaril 2016 kell 10.00-12.00 TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3.

Majandusakadeemia loengu "Virtuaal- ja kaugtöö – kas nad ikka töötavad kui ma neid ei näe (kontoris)?" lektoriks on Gerda Mihhailova, kes töötab TÜ Pärnu kolledžis juhtimise lektorina. Ta on hinnatud koolitaja erinevates valdkondades: juhtimine, meeskonnatöö, personalijuhtimine ning teenuste disain.

Moodsal ajal on populaarne kasutada palju e-posti, Skype jt  vahendeid, propageeritakse kaugtööd ning paindlikke töövorme. Märksa vähem on juttu sellest,  mida see töötaja ja juhi jaoks kaasa toob. Loengus räägitakse väljakutsetest ja probleemidest juhtimises, kui erinevad IKT vahendid tulevad juhi ja töötajate vahele. 

Loeng on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine.

Registreerimisvorm

Lisainfo:      

Krista Kink                            
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee                            
Tel: 640 4225            

Aire Luts-Vähejaus                           
Tartu Ülikooli Tallinna esindus                                 
E-post: aire.luts-vahejaus@ut.ee                                       
Tel: 737 6604            

„Majandusakadeemia 2016“ on majandusalaseid teadustöid tutvustav teemahommikuformaadis loengust ja arutelust koosnev sari. Sarja eesmärgiks on tutvustada majandusalaseid teadusuuringuid ning näidata nende toetavat ja abistavat rolli majanduskeskkonna, ettevõtluse ja ettevõtlusoskuste arendamisel.

Uuringuid tutvustavatele ettekannetele ja neile järgnevate arutelude keskseks teemaks on nende võimalik mõju ettevõtlusele, kuulajate majandusalaste teadmiste avardamise kaudu ettevõtlusoskuste parandamine ning teadmistepõhise ettevõtluskeskkonna arenemise ja innovaatiliste lahenduste rakendamise toetamine. Uuringute ja teadustööde tulemuste tutvustamisega avalikkusele soovime arendada diskussiooni erinevate osapoolte vahel.