02.04.2015

Majandusakadeemia loeng: normide mõju ettevõtlusele

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tartu Ülikooli Tallinna esindusega korraldab 14. aprillil kell 10.00-12.00 TÜ Tallinna esinduses (Teatri väljak 3) loengu „Kas ja kuidas Eesti organisatsioonid oma töötajate tegevust reguleerivad?“.

Majandusakadeemia 2015 on teemahommikuformaadis loengust ja arutelust koosnev sari, mille eesmärgiks on tutvustada majandusalaseid teadusuuringuid ning näidata nende toetavat ja abistavat rolli majanduskeskkonna, ettevõtluse ja ettevõtlusoskuste arendamisel.

Loengu „Kas ja kuidas Eesti organisatsioonid oma töötajate tegevust reguleerivad?“ lektoriks on professor Maaja Vadi.

Organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks korrastatakse inimeste käitumist ja suhteid. Üheks korrastamise võimaluseks on reeglite ja normide kujundamine ning nendega tagatakse tegevuse täpsus ühelt poolt, kuid teiselt poolt vähendatakse töötajate vabadust ja initsiatiivi.

„Nende tõsiasjade valguses tuleks mõelda, milline on tegelik reguleerimise vajadus ja kuidas seda organisatsioonis juhtida,“ seletas Vadi. „Seda saab loengul lahti mõtestada minijuhtumite arutamisega“.

Maaja Vadi on Tartu Ülikooli juhtimise professor. Ta on käsitlenud organisatsioonikäitumise, organisatsioonikultuuri ja müügisuhtlemise probleeme teaduslikes uurimustes ning õppetöös. Maaja Vadi on paljude organisatsiooni temaatikat käsitlevate raamatute autor, viinud läbi mitmeid müügisuhtlus- ja juhtimiskoolitusi ning konsulteerinud ettevõtteid Eestis, Leedus, Lätis, Jaapanis, Sloveenias, Islandil, Prantsusmaal, Rootsis, Soomes ja Venemaal.

Loeng on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine.

Lisainfo:
Krista Kink
Tallinna Ettevõtlusamet
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee
Tel: 640 4225

Aire Luts-Vähejaus
Tartu Ülikooli
Tallinna esindus
E-post: aire.luts-vahejaus@ut.ee
Tel: 737 6604