12.09.2016

Majandusakadeemia loeng organisatsioonikultuurist

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tartu Ülikooli Tallinna esindusega kutsub osalema loengusarja "Majandusakadeemia 2016" loengus 27. septembril 2016 kell 10.00-12.00 TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3.

Majandusakadeemia 2016 loengu „Olen ise väike, kuid mu jõud on suur – loomulikult organisatsioonikultuur" lektoriks on professor Maaja Vadi.

Üheks jõulisemaks ettevõtte tegevust mõjutavaks teguriks on organisatsioonikultuur ühelt poolt, kuid teiselt poolt, organisatsioonikultuuri nähtamatuse tõttu on seda raske märgata ja juhtida. Ettekande eesmärgiks on välja tuua, mis on ja kuidas ära tunda ning juhtida organisatsioonikultuuri. Organisatsioonikultuuri mõju ja kujundamist illustreeritakse Eesti ja ülemaailmselt tuntud ettevõtete näidetega.

Loeng on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine.    

Rohkem infot sügishooaja koolituste kohta Tallinna Ettevõtlusameti koolituste rubriigist

Lisainfo:      

Krista Kink                            
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee                            
Tel: 640 4225            

Mai Olde                           
Tartu Ülikooli Tallinna esindus                                 
E-post: mai.olde@ut.ee                                       
Tel: 737 6604            

„Majandusakadeemia 2016“ on majandusalaseid teadustöid tutvustav teemahommikuformaadis loengust ja arutelust koosnev sari. Sarja eesmärgiks on tutvustada majandusalaseid teadusuuringuid ning näidata nende toetavat ja abistavat rolli majanduskeskkonna, ettevõtluse ja ettevõtlusoskuste arendamisel.

Uuringuid tutvustavatele ettekannetele ja neile järgnevate arutelude keskseks teemaks on nende võimalik mõju ettevõtlusele, kuulajate majandusalaste teadmiste avardamise kaudu ettevõtlusoskuste parandamine ning teadmistepõhise ettevõtluskeskkonna arenemise ja innovaatiliste lahenduste rakendamise toetamine. Uuringute ja teadustööde tulemuste tutvustamisega avalikkusele soovime arendada diskussiooni erinevate osapoolte vahel.