24.04.2015

Majandusakadeemia loeng: vanemaealised tööturul

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tartu Ülikooli Tallinna esindusega korraldab 12. mail kell 10.00-12.00 TÜ Tallinna esinduses (Teatri väljak 3) loengu „Vanemaealised tööturul“.

Majandusakadeemia 2015 loengu "Vanemaealised tööturul " lektoriks on Kerly Espenberg.

Ei ole uudis, et Eesti rahvastik vananeb. Tihti nähakse seda ohukohana, kuigi tegelikkuses peegeldab elanikkonna vanuselise koosseisu muutus ühiskonna arenguga kaasnevaid mõjusid. Majandusakadeemia loengul arutame, mida saaks ja tuleks teha, et vanemaealised inimesed saaksid edukalt töötada ja kõrgemas eas. 

Kerly Espenberg on Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE projektijuht-analüütik. Ta on juba alates ülikooliõpingute algusest keskendunud Eesti tööturuarengute ja tööturupoliitika analüüsimisele. 

Loeng on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine.    

 

Lisainfo:      

Krista Kink                            
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee                            
Tel: 640 4225            

Aire Luts-Vähejaus                           
Tartu Ülikooli Tallinna esindus                                 
E-post: aire.luts-vahejaus@ut.ee                                       
Tel: 737 6604            

„Majandusakadeemia 2015“ on majandusalaseid teadustöid tutvustav teemahommikuformaadis loengust ja arutelust koosnev sari. Sarja eesmärgiks on tutvustada majandusalaseid teadusuuringuid ning näidata nende toetavat ja abistavat rolli majanduskeskkonna, ettevõtluse ja ettevõtlusoskuste arendamisel. 

Uuringuid tutvustavatele ettekannetele ja neile järgnevate arutelude keskseks teemaks on nende võimalik mõju ettevõtlusele, kuulajate majandusalaste teadmiste avardamise kaudu ettevõtlusoskuste parandamine ning teadmistepõhise ettevõtluskeskkonna arenemise ja innovaatiliste lahenduste rakendamise toetamine. Uuringute ja teadustööde tulemuste tutvustamisega avalikkusele soovime arendada diskussiooni erinevate osapoolte vahel.