09.05.2017

Majandusakadeemia seminar "Ärieetika probleeme tänases Eestis"

10.00-11.30 TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3. Lektor on Anne Reino.

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tartu Ülikooli Tallinna esindusega kutsub osalema loengusarja "Majandusakadeemia 2017" seminaril 9. mail 2017 kell 10.00-11.30 TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3.

Majandusakadeemia 2017 loengu „Ärieetika probleeme tänases Eestis", lektor on Anne Reino, TÜ majandusteaduskonnast.

Ärieetika on valdkond, mis analüüsib ja püüab leida lahendusi äritegevuses esilekerkivate, moraaliga seotud olukordadele.
Seminar keskendub korruptsiooni teemale, mis on seotud ettevõtete ja organisatsioonide omavaheliste suhetega. See on aktuaalne valdkond nii ühiskonna kui ettevõtete jaoks.

  • Seminaril arutleme selle üle, mis on korruptsioon ja kuidas seda ära tunda?
  • Miks on korruptsioon taunitav? Millised on korruptsiooni tagajärjed?
  • Kas ja mida saavad ettevõtted ja organisatsioonid teha selleks, et korruptsiooni vältida? 

Seminaril osalejatelt ootame aktiivset kaasamõtlemist ja –rääkimist. 
Seminar on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine.    

Registreerimisvorm 

Lisainfo:      

Krista Kink                            
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee                            
Tel: 640 4225            

Mai Olde                          
Tartu Ülikooli Tallinna esindus                                 
E-post: mai.olde@ut.ee                                      
Tel: 737 6604          

„Majandusakadeemia 2017“ on majandusalaseid teadustöid tutvustav teemahommikuformaadis loengust ja arutelust koosnev sari. Sarja eesmärgiks on tutvustada majandusalaseid teadusuuringuid ning näidata nende toetavat ja abistavat rolli majanduskeskkonna, ettevõtluse ja ettevõtlusoskuste arendamisel.

Uuringuid tutvustavatele ettekannetele ja neile järgnevate arutelude keskseks teemaks on nende võimalik mõju ettevõtlusele, kuulajate majandusalaste teadmiste avardamise kaudu ettevõtlusoskuste parandamine ning teadmistepõhise ettevõtluskeskkonna arenemise ja innovaatiliste lahenduste rakendamise toetamine. Uuringute ja teadustööde tulemuste tutvustamisega avalikkusele soovime arendada diskussiooni erinevate osapoolte vahel.