20.02.2017

Majandusakadeemia seminar "Mainekujundus ja mainehävitus sotsiaalmeedias"

7. märtsil 2017 kell 10.00-11.30 TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3. Lektor on Maria Murumaa-Mengel. Registreerumine on avatud.

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tartu Ülikooli Tallinna esindusega kutsub osalema loengusarja "Majandusakadeemia 2017" seminaril 7. märtsil 2017 kell 10.00-11.30 TÜ Tallinna esinduses, Teatri väljak 3.

Majandusakadeemia 2017 loengu „Mainekujundus ja mainehävitus sotsiaalmeedias", lektor on Maria Murumaa-Mengel, TÜ Ühiskonnateaduste Instituudi sotsiaalmeedia lektor. 

Online-keskkondades toimetavad aktiivsed auditooriumid ja massidelt-massidele toimuv kommunikatsioon on loonud rohkelt uusi võimalusi, kuidas inimesed ja organisatsioonid omavahel suhtlevad. Kaasamine, osalus ja dialoogilisus loovad ideaalis tugevaid ja sisulisi suhteid, kuid teisalt toovad endaga tuhandeid võimalusi konfliktideks. Traditsioonilisse meediasse jõuavad skandaalsed lood näiteks sellest, kuidas ettevõtete töötajad on rikkunud tööandja privaatsust ning tööandjad töötajate oma; äärmuslike vaadetega gruppide hääl on võimendunud ning online-trollid klõbistavad mitmel rindel. Loeng-seminaris käsitleme häid ja halbu näiteid Eestist ja maailmast ning püüame leida mõningaid vastuseid sellele, kas ja mida üldse on IKT-st läbiimbunud kommunikatsioonis võimalik oma sõnumit saates kontrollida.

Seminar on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine.    

Registreerimisvorm

Rohkem infot kevadhooaja koolituste kohta Tallinna Ettevõtlusameti koolituste rubriigist.

Lisainfo:      

Krista Kink                            
Tallinna Ettevõtlusamet                            
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee                            
Tel: 640 4225            

Mai Olde                          
Tartu Ülikooli Tallinna esindus                                 
E-post: mai.olde@ut.ee                                      
Tel: 737 6604          

„Majandusakadeemia 2017“ on majandusalaseid teadustöid tutvustav teemahommikuformaadis loengust ja arutelust koosnev sari. Sarja eesmärgiks on tutvustada majandusalaseid teadusuuringuid ning näidata nende toetavat ja abistavat rolli majanduskeskkonna, ettevõtluse ja ettevõtlusoskuste arendamisel.

Uuringuid tutvustavatele ettekannetele ja neile järgnevate arutelude keskseks teemaks on nende võimalik mõju ettevõtlusele, kuulajate majandusalaste teadmiste avardamise kaudu ettevõtlusoskuste parandamine ning teadmistepõhise ettevõtluskeskkonna arenemise ja innovaatiliste lahenduste rakendamise toetamine. Uuringute ja teadustööde tulemuste tutvustamisega avalikkusele soovime arendada diskussiooni erinevate osapoolte vahel.