06.02.2018

Mälumäng Eesti 100

6.veebruaril toimus Männi lasteaia personalile Eestiteemaline mälumäng.

Mälumängust võttis osa neli võistkonda, kus igasse võistkonda kuulus 3-4 liiget. Küsimusi oli kokku 15 ning kõik neist olid valikvastustega. Selleks, et muuta mälumäng võimalikult põnevaks, olid väljamõeldud küsimused väga erinevatest valdkondadest ja nii mõnegi küsimusega said osalejad pead murda.

Mälumäng pakkus nii uusi teadmisi, olemasolevate teadmiste kinnistamist ning kõige olulisemat- head emotsiooni. Lisaks sai iga mälumängus osalenu premeeritud Eesti 100 meenetega.

Vaata pilte