26.10.2021

Mänguhommikud uute robotitega Lille Lasteaias

2021. aastal ProgeTiigri seadmete taotlusvoorust saadud rahastustega täienes lasteaia robotite pere nelja maastikuroboti, kolme mTiny avastaja komplekti ja nelja Robobloq rongiga. Nutikate robotitega saab läbi mängu muuta õppimist huvitavamaks nii toas kui õues.

18 . oktoobrist alates on kõikides rühmades uued vahendid tutvumiseks, mängimiseks ja  õppimiseks kohal. Kahe nädala jooksul toimuvadki lõbusad mänguhommikud uute robotitega. Õpitakse esialgu koos õpetajaga robotitega toimetama ja mängima. Lapsed saavad iseseisvalt roboteid uurida ja nende võimalusi katsetada.

Esimesed tegevused robotitega olid täis üllatusi. Lapsed õppisid kiirelt kõikide uute robotitega tegutsema. Õpetajad lõimisid mängutegevustes erinevad ainevaldkonnad, et laste õppeprotsess oleks uute robotitega põnev. Oskused uute robotite programmeerimisel, konstrueerimisel ja tegutsemisel on muutunud päev-päevalt. Lapsed oskavad lahendada järjest keerulisemaid ülesandeid.

mTiny robotiga said lapsed lõbusalt arvutada ja numbreid ning tähti kirjutada, joonistada kujundeid. Matemaatikaülesannete lahendamine koos mTiny robotiga tegi liitmise ja lahutamise tegevuse palju huvitavamaks. Laps juhtis roboti koos ülesandega juhtpliiatsil navigeerides teise lapse juurde, kes omakorda, leides ülesandele vastuse, juhtis roboti vastava numbriõuna juurde. Saadi selgeks, kuidas robot töökorda seada, kuidas kirjutusvahend robotisse asetada ja leida õiged kaardid roboti programmeerimiseks. Samuti oli robot lastele lõbus kaaslane, kes oskas emotsioone edasi anda.

Roboblog rongi Coding Expressiga ehitasid lapsed erinevaid radasid rongimänguks. Eriliste oskustega rong oli lastele väga põnev, koos katsetati erinevaid käsklusi rongi liikumisel. Programmeerimiskleepsud lisasid mängule tegevusi ja hääli. Laste rongiteede konstrueerimised on muutunud järjest keerulisemaks. Osatakse omavahel ülesandeid delegeerida, koostööd teha, järgida liikluseeskirju.

Maastikurobotit sai juhtida kahte moodi tahvliga ja ka lihtsamalt nuppudega programmeerides. Mõlemat moodi tegutsemine oli lastele põnev. Prooviti teha võidusõitu maastikuautodega, saata kirju  teineteisele, transportida kive ja tõrusid ning mõõta vahemaid.

Robootikavahendeid saab edukalt kasutada lõimitult kõikide õppekava valdkondade õppeprotsessis, õpitu kinnistamiseks, uue õppimiseks, õpitust ülevaate saamiseks aga ka laste koostööoskuse arendamiseks.