28.11.2017

Maria Jufereva: 2018. aasta eelarve keskmes on sotsiaalhoolekanne ja heakord

Täna toimus Lasnamäe linnaosavalitsuses järjekordne linnaosakogu istung, kus linnaosa vanem Maria Jufereva esitles 2018. aasta eelarveprojekti.

Eelarveprojekti tutvustades märkis linnaosa juht, et järgmise aasta eelarve keskmes on sotsiaalhoolekande ning heakorraga seotud projektid. Lasnamäe eelarve kogumaht moodustab ligikaudu 6,3 mln eurot.

2018. aastast käivitub Lasnamäel korteriühistuvaidluste lahendamise pilootprojekt. Projekti raames püüab jurist leida teid korteriomanike ja korteriühistu juhatuse kohtuväliseks lepituseks.

Lasnamäe heakorra tagamiseks eraldatakse järgmise aasta eelarves 377 500 eurot, mis on 25% rohkem tänavusest.

"Tuletan meelde, et nelja aastaga kavatseb linn kahekordistada Tallinna linnaosade heakorrastamiseks eraldatavad summad. Kuna minu töökogemus näitab, et Lasnamäe elanike jaoks on linnaosa heakord ja puhtus esmatähtsad, saab sellest meie prioriteet järgmiseks neljaks aastaks," sõnas Maria Jufereva.

Peale selle asuvad kõigis sotsiaalmajades tööle valvetöötajad. Nende majade elanikel tekib seega võimalus pöörduda nende töötajate poole, leidmaks lahendust oma olme- ja sotsiaalprobleemidele. 2018. aastal jätkub aadressil M. Härma 14 asuva staadioni ehitus; lõpevad uue spordiväljaku ehitamine Tondiloo pargis ning Priisle pargi I etapi ehitustööd, praeguse Pae turu asemel kerkib aga kaasaegne promenaad. Tallinna Pae Gümnaasium saab juurdeehituse lisaõpperuumide sisustamiseks. Koostöös Tallinna linnaga algab ka parkimismajade projekteerimine, mis edaspidi peaks leevendama linnaosas valitsevat parkimiskohtade vähesust. Kindlasti jätkub ka kvartalisiseste teede remont.

Uudise rubriigid: