15.03.2017

Maria Jufereva: Lasnamäe jäätmeveo probleemid saavad peatselt lahendatud

Eelmisest sügisest kehtib Lasnamäel uus korraldatud jäätmeveo korraldus.

Uue korralduse järgi sõlmib korteriühistutega lepingu Tallinna Jäätmekeskus, mis omakorda sõlmib lepinguid prügiveo ja utiliseerimisfirmadega.

Seni kehtinud prügiveo kord tekitas pahameelt 

Alates 2011. aastast vastutas korraldatud jäätmeveo piirkonnas prügiveo eest hanke võitnud selleks ainuõigust omav ettevõte.

Lasnamäel olid sellisteks firmadeks Ragn Sells (Pae-Ülemiste ja Priisle-Mustakivi piirkonnad) ja Ekovir (Laagna –Tondiraba piirkond). See aga ei sobinud korteriühistutele, kes ei saanud enam sõlmida prügifirmadega lepinguid omal äranägemisel.

Korteriühistute probleeme lahendatakse operatiivselt

Kahjuks ei kulgenud kõikides piirkonna korteriühistutes üleminek uuele süsteemile sujuvalt ning tekkisid teatud probleemid:

  • äraveograafikutest mittekinnipidamine;
  • soovimatus arvestada kellaajale vastavate prügiauto ligipääsu tingimustega prügikonteinerite juurde;
  • puudulik tagasisidesüsteem ning soovimatus pakkuda mõlemale poolele sobivaid lahendusi.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus on nendest probleemidest teadlik ja annab endast parima, et need saaksid lahendatud võimalikult kiiresti. Lasnamäe jäätmeveo probleemi lahendamise leidmiseks kogunesid hiljuti ümarlaua taha Tallinna abilinnapea Arvo  Sarapuu, Tallinna Jäätmekeskuse juhataja Martin Gasman, Tallinna Keskkonnaameti juhataja Relo Ligi ning korteriühistute Loo ja Masti esindajad. 
 
Kõik piirkonnas tekkinud jäätmeveoga seotud küsimused suunatakse koheselt edasi abilinnapeale ning Tallinna Jäätmekeskuse juhatajale. Eelmisel nädalal muutus piirkonnas olukord jäätmeveo korraldamisega kriitiliseks, sest prügiveofirmal läksid korraga katki mitu autot.

Teatage jäätmeveoga seotud probleemidest!

Ka varem on korteriühistute esindajad pöördunud oma muredega linnaosavalitsuse poole. Iga selline pöördumine vaadatakse üksikasjalikult läbi meie spetsialistide poolt ja edastatakse viivitamatult asjaomastele ametiasutustele.

Kui teil on tekkinud jäätmeveoga seotud küsimusi või probleeme, siis palume koheselt sellest teavitada Tallinna Jäätmekeskust (tel 616 4000) või pöörduda Tallinna ööpäevaringsele abitelefonile (tel 1345).

Koos teeme Lasnamäe puhtamaks

Prügi ei ole ainult korteriühistute probleem. Lumi on ära sulanud ning siit ja sealt on avastatud ebaseaduslikke prügilad. Sel aastal otsustati aprillini mitte oodata ning alustada heakorrakampaaniaga märtsi lõpus.  Meie linnaosas toimub sel ajal palju aktsioone ja üritusi, mille peaeesmärgiks on teha Lasnamägi veelgi puhtamaks ja elamissõbralikumaks. Ees on arvukad avalikud talgud, sealhulgas ka aprillikuus korraldatav ohtlike jäätmete ja oma aja ära elanud kodutehnika kogumisreid.  Palume teavitada Lasnamäe Linnaosa Valitsust kõikidest ebaseaduslikest prügilatest. Teeme üheskoos meie linnaosa puhtamaks ja atraktiivsemaks!