14.03.2016

Märtsis alustab ärimudeli praktikumi programm

EAS kutsub tegutsevaid ettevõtteid kandideerima ärimudeli praktikumi koolitusgruppidesse, kandideerimise tähtaeg 18. märts 2016.

Programmis osalemine aitab ettevõtjal läbi mõelda ettevõtte senise tegutsemisstrateegia ja hetkel toimiva ärimudeli ning sõnastada koolitaja ja mentori abiga võimalikud ärimudeli uuenduskohad ja nendest lähtuva tegevuskava.

Oodatud on ettevõtjad, kes on tegutsenud vähemalt 3 aastat, tegelevad ekspordiga ja soovivad üle vaadata oma ettevõtte ärimudeli ja strateegia.

Lähtuvalt EAS-i ettevõtte arenguprogrammist on ärimudeli praktikumi eelisjärjekorras oodatud ettevõtted, kus on vähemalt 8 töötajat ja kes tegutsevad tööstuse või nutika spetsialiseerumise valdkondades.

Ootame kandideerima ettevõtjaid üle Eesti. Koolitused toimuvad Tallinnas või selle lähiümbruses.

Täpsem info koos kandideerimisankeediga: http://www.eas.ee/teenus/arimudeli-praktikum/.

Allikas: EAS