05.04.2018

Märtsis esitati Tallinnas 520 matusetoetuse taotlust

Tallinna Perekonnaseisuametis registreeriti käesoleva aasta kolme esimese kuuga 1367 surma, matusetoetuste taotlusi on seni kokku esitatud juba 989 korral. Märtsis esitati linnale 520 taotlust.

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on matusetoetuse väljastamine Tallinnas efektiivselt leidnud rakendust, kuid teavitustöö on kindlasti igas kohalikus omavalitsuses võtmesõna. „Toetuse suurus on 250 ning kahtlemata ei kata toetus kõiki matustega seotud kulusid, sest korraldamine on niigi kulukas ja keeruline, kuid kindlasti on toetus siiski abiks raskel ajal,“ sõnas Mölder.

 Tallinnas on matusetoetusi makstud veebruari teisest poolest. Toetust makstakse inimestele, kes korraldavad matust lahkunule, kelle viimane elukoht rahvastikuregistri andmetel oli Tallinna linn. Toetust saab taotleda kolme kuu jooksul, toetuse suurus on 250 eurot.

 Matusetoetuse taotluse saab koos surma registreerimisega esitada perekonnaseisuametile või siis kasutada e-teenust – nüüd on võimalik taotlus esitada aadressile https://taotlen.tallinn.ee/. Taotluse võib esitada ka lahkunu viimasesse elukohajärgsesse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda digitaalselt allkirjastatult või siis viia taotlus sinna ise kohale.

Kui toetuse taotleja ei ole surnu sugulane või tema elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole sama surnu viimase elukohaga, märgitakse taotluses taotleja seos surnuga. Sotsiaalhoolekande osakonnal ja perekonnaseisuametil on õigus nõuda matuse korraldamise kulude kohta tõendeid. Matusetoetus makstakse kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse või nõutud dokumendi esitamisest. Toetuse taotleja elukoht ei pea rahvastikuregistri andmetel olema Tallinna linn. Toetust makstakse üks kord ühe matuse kohta.

 

Toetuse maksmine toimub Eestis tegevusloa alusel tegutsevad krediidiasutuses asuvale pangaarvele, erandjuhtudel kantakse maksed ka teistesse Euroopa Liidus pangakontodele.