03.04.2017

Märtsis toimetati Tallinna kainestusmajja 467 inimest

Tallinna kainestusmaja teatel toimetati märtsis kainerisse 467 isikut.

Kainerisse toimetatutest oli naisi kokku 53 ja mehi 414. Kainestusmaja kambrites kainenes 220 venelast, 196 eestlast, 37 soomlast ja 12 teiste riikide kodanikku (Ukrainast, Prantsusmaalt, Lätist, Suurbritanniast, Hispaaniast ja Egiptusest).

Kainestusmajja sattus 2 narkojoobes ning 140 kindla elukohata isikut. Meditsiinilist abi vajas 23 isikut.