20.04.2018

Me õpime kõikjal

Sõimerühma Krabike vanematele toimus muinasjututoas avatud tegevus „Kakuke“. Tegevus oli lõimitud läbi erinevate valdkondade: muusika, liikumine, keel ja kõne, matemaatika. Lapsevanemad ja lapsed olid tegevuses aktiivsed osalejad.