16.05.2019

Me õpime kõikjal

Merihobukese rühma lapsed käisid Laste Liiklusmängukeskuse liiklustunnis, kus korrati liikluseeskirju ja siis said kõik ennast liiklejatena ja liikluse reguleerijatena proovile panna.

Lasteaialaste liiklusõpe toimub Tallinna rahvustiku tervise edendamise arengukava 2017-2021 raames. Laste liikluskoolitust rahastavad Tallinna Haridusamet ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.