24.10.2017

Me õpime kõikjal: tallinlased külastasid Tartu ja Põlva haridusasutusi

Et õppida kõikjal, külastasid Tallinna koolide meeskonnad koos Tallinna Haridusameti esindajatega 12.-13. oktoobril Tartu ja Põlva haridusasutusi.

Esimene päev veedeti Tartu Hansa Koolis, kus tutvuti viimase aja haridusuuendustega Tartus. Kõigil oli võimalus osaleda Tartu koolide poolt läbiviidavates töötubades-aruteludes. Räägiti kooliastmepõhisest klassideta õppekavast, numbrivabast hindamisest, teemapõhisest õppest, üldpädevuste hindamisest, LP-mudeli ja projektipäevade rakendamisest, avatud ruumis koosõpetamisest (team-teaching), tasemerühmades õpetamisest ja kaasavast haridusest. Päeva modereerisid Anzori Barkalaja ja Maria Jürimäe Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskusest.

Teisel päeval sõideti Põlva Gümnaasiumisse. Tutvuti suurepärase maja ja koolielu korraldusega ning kohtuti Põlva haridusjuhtidega. Põlvalased olid ka ise õnnelikud, et nad tänu tallinlastele taas korraks ühe laua taha kokku tulid. Toimus paneeldiskussioon teemal „Kaasav haridus ja haridusasutuste koostöö Põlva vallas“. Päeva lõpetas Põlva Gümnaasiumi direktor Alo Savi huvitavate mõtetega lähituleviku kooli kohta – koolielu aja suhtes paindlikumaks ja ratsionaalsemaks tegemisest, õpilastele rohkemate liikumistundide võimaldamisega jne.

Projekt sai rahastuse ESF projekti „Õpime koos!” meetme „Erinevaid maakondi hõlmavate haridusasutuste vaheline õpiüritus kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks” raames.

Uute põnevate õppimisteni!

 

Reet Nõmmoja, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist
Katrin Parve, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist

Uudise rubriigid: