21.03.2017

Meelespealille rühma lapsed külastasid Lilleküla päästekomando

21.03.2017 käisid Meelespealille rühma lapsed Lilleküla päästekomandos. Õppeprogrammi viisid läbi lahked tuletõrjujad, kes tutvustasid lastele igapäevaelu komandos, päästekomando tööd ja nende töövarustust. Eriti oli huvitav vaadata kuidas toimuvad inimeste otsingud, kui ruum on suitsu täis. Kõik lapsed said võimaluse veega pritsida. Päev oli väga huvitav ja lastele kõik väga meeldis. Suur tänu kõigile, eriti täname Tarmot, Heikot ja Denissit toreda vastuvõtu eest. Täname ka Agnia ema Anna Zolin organiseerimise eest.

21.03.2017 дети из группы Meelespealill посетили  спасательную команду Lilleküla.

Учебную программу провели с детьми пожарники, которые познакомили ребят с ежедневным бытом в спасательной команде, с их работой и оборудованием. Особенно детям было интересно посмотреть, как происходят поиски людей в задымлённых помещениях.  У всех ребят была позможность потушить пожар водой. Поход детям очень понравился. Было занимательно и поучительно. Спасибо организаторам. Также, огромная благодарность маме Агнии, Анне Золин за помощь в организации!