20.05.2020

Kalarände joonistamise tulemused

6.c klass (juhendaja Ege Raudsepp) ja 6.b, 7.b, 7.c (juhendaja Ingrid Soosaar) osalesid kalade rändeteemalisel joonistusvõistlusel „Kuhu siirdud, kala? Las ma enne joonistan sind!“

See oli rahvusvaheline kalade joonistamise võistlus, millega tähistati 16. mail kalade rändepäeva. Joonistusvõistlus aitab tähelepanu juhtida siirdekaladele ja nende elupaikade olukorrale.

Eesti vetes elab ligi 100 erinevat kalaliiki ja nendest 9 on siirdekalad, merest magevette või mageveest merre kudema rändavad kalaliigid. Sinna kuuluvad nii kõige pikemaid rändeid tegev angerjas, üliharuldane atlandi tuur, põnev pisike ogalik kui ka aasta kalaks valitud lõhe. Joonistusvõistlus on hea viis nende liikidega lähemalt tutvust sobitada ning uurida, milliseid tingimusi nad vajavad ja mis väljakutseid elus ületama peavad.

Enne joonistama asumist tutvusid õpilased nende kaladega interneti vahendusel ja siis valis igaüks välja oma lemmiku ning joonistas endale meeldivas tehnikas.

Mai lõpus anti teada, et žüriile on meie koolist kolme poisi tööd silma jäänud. Kõikide poiste tööd konkureerisid 12-18 aastaste vanuserühmas.

6.b klassi poistest märgiti ära Jan Lucase pilt „Angerjas“ ja Georgi joonistus „Meriforell“.

Ühe žüriiliikme arvamus meriforelli pildi kohta: „Tunnustan kunstnikku detailirohkuse eest meriforelli jäädvustamisel kudepesal! Kõik 10 000 marjatera on ka kenasti pildil. Kogu pilt on tasakaalus ja hästi teostatud ning annab lootust meriforelli populatsiooni hea käekäigu osas.!“

Kolmandana märgiti ära 7.c klassi poisi Leks- Andrease pilt „Merisutt“. Źüriiliikmete arvamuse järgi on see väga huvitav merisuti kujutamine; täiuslik, tasakaalus kompositsioon ja nauditav, fantaasiarikas värvilahendus; detailirohke ja meeldejääv pilt.

Võistluse ametlikku kokkuvõtet ja pilte näeb Keskkonnaameti lehel.

Palju õnne poistele ning õpetaja Ingridile!