08.03.2018

Meie personaliprojekt sai alguse!

Meie ühisprojekt Tuleviku lasteaiaga sai alguse külaskäiguga Tallinna Haraka Lasteaeda.

Esimene kohtumine Tallinna Haraka Lasteaias toimus 28. veebruaril ning teine kohtumine 7. märtsil. Haraka Lasteaia õppealajuhataja Eive Kabel tutvustas Haraka Lasteaia kogemusi muutunud õpikäsituse rakendamisel. Tõi näiteid nii teooriast (alusteadmised, mille põhjal tegutsetakse) ja ka praktilistest tegevustest. Vestlusringi lõpuks näitasid Haraka Lasteaia lahked perenaised rühmaruume. Oleme  Haraka Lasteaia juhtkonnalesiiralt tänulikud, et nad meid nii soojalt vastu võtsid!

Virmalise Lasteaia suured

28.02.18 I kohtumine Haraka Lasteaias.jpg

Projekti rahastab SA Innove meetme "Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks" raames.

el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg