01.11.2016

Merihobukesed muuseumis

Merihobukesed käisid Kadrioru lastemuuseumis Miiamilla muuseumitunnis

Muuseumitund aitas lastepäraselt ja mänguliselt kujundada sotsiaalseid oskusi - oskust teistega suhelda, võttes omaks ühiskonna üldtunnustatud tavad ja lähtuda eetilistest tõekspidamistest. Headus, sõbralikkus ja abivalmidus on väärtused, mis saavad alguse lapsepõlvest.