21.09.2016

Merilõvikeste õuesõpe

Õpime mängides ja avastades, katsetades ja uurides.

Meie lasteaia 2016-2017 õa. teema on "Õpime looduselt, looduses ja loodusega. Õhk". 21.septembril toimus avatud õppetegevus Merilõvikese rühmas, kus õpetajate Larissa ja Olga juhendamisel tutvusid 4-5 aastased lapsed õhu omadustega. Lapsesõbralikul moel, mänguliselt ja katseid tehes said lapsed teada, milline see õhk siis on. Külla tuli õhupall - naerupall, kes lastele küsimusi esitas ja kellele lapsed rõõmuga selgitusi jagasid. Tehti katseid - õhk püüti kotti, puhuti mulle, laste suureks rõõmuks lennutati tuulelohet. Lõpuks jäeti õhupalli - naerupalliga hüvasti ja lasti ta taevalaotusse tuulega mängima.

Pilte vaata siit