30.10.2020

Merivälja Kool saab ruume juurde

Tallinna linnavalitsus tunnistas kehtetuks Merivälja Kooli (Heki tee 16) kinnistu 13 aasta eest vastu võetud detailplaneeringu, et luua võimalus kooli hoone laiendamiseks.

„Merivälja Koolile on täiendavaid ruume väga vaja, sest juba praegu ei mahu kõik õpilased koolimajja ära ning osal kooliperest tuleb töötada lähedal asuva lasteaia moodulmajades,“ märkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „Piirkonna kiire arenguga on aastate vältel kooli õppima soovijate arv üha kasvanud, kuid 2007. aasta detailplaneering ei võimaldanud hoone laiendamist. Nüüd on see takistus kõrvaldatud ning hoone laiendamine saab peatselt alata.“

Kavandatava juurdeehitisega saab Merivälja Kool juurde 4 klassiruumi ning 3 tõhustatud ja eriõppe kabinetti. Välja ehitatakse ka uus kaasaja nõuetele vastav ventilatsioonisüsteem.

Praeguseks on valminud eskiisprojekt, mille autoriks on Arhitektrum OÜ. Eskiisi loomisel on silmas peetud, et Merivälja kooli juurdeehitis sobiks ümbritsevasse keskkonda, seda nii hoone välimuse kui ka kasutatavate materjalide poolest. Eesmärgiks on rajada võimalikult palju täiendavaid klassiruume nii, et majale kõrgust ei lisata ning vana osa täielikult ei lammutata. Ka hoone asendiplaan jääb üldiselt samaks, lisanduvad vaid üksikud väikesed muudatused vastavalt planeeritud klassiruumide paigutusele hoones. Kogu hoonele antakse ühtne ja harmooniline välimus, hoides puhast ja selget arhitektuurset joont.

Merivälja Kooli juurdeehitis peaks esialgse plaani kohaselt valmis saama järgmise aasta sügisel.

Merivälja Kool peale uuenduskuuri (eskiis):

Merivälja Kooli eskiisjoonis_3.JPG 
Merivälja Kooli eskiisjoonis_1.JPG