21.05.2021

Mesimummide ränd– ja paigalindude mapp loodusnurka

Mapp sai alguse sellest kui rühm jäi eneseisolatsiooni. Meil avanes suurepärane võimalus viia läbi oma õppekasvatustegevusi Zoomi keskkonna vahendusel. Tehes Zoomi tunde nägime, kuidas lapsed tunnevad huvi erinevate paiga – ja rändlindude vastu. Neil endal oli suur huvi sellist mapi kokku panna. Kuna Loodusnurgas on vähe mappe, mõtlesime oma loodusnurka täiendada sellise mapi näol. Kuna 5- 6 aastased lapsed teavad ise väga palju siis nende antud näpunäited sai sinna sisse pandud. See tuli uus ja huvitav ja loodan, et lapsed hakkavad seda kasutama.