12.02.2020

Metoodikakeskuse teabepäev keelekümblusklassi kooliõpetajatele

11.veebruaril 2020 Tallinna Suur-Pae Lasteaia eesti keele kui teise keele metoodikakeskust külastasid Tallinna Lasnamäe ja Läänemere Gümnaasiumi eesti keele õpetajad ja õppealajuhatajad.

Meie metoodikakeskuse koordinaator Olga Boris tutvustas kolleegidele, missugused mängud ja käsiraamatud on keskuses ning missugused on võimalused neid kasutada. 
Õpetajad proovisid mängida erinevaid mänge, mis tekitas külalistes positiivseid emotsioone.

Tallinna Lasnamäe ja Läänemere Gümnaasiumide kolleegid said sellest päevast kaasa palju uusi ideid.

Täname neid meeldiva koostöö eest!